Hankkeet

Kokkotyö-säätiön kehittämisprosessiin kuuluvat valmennuksen ja tuotantotoiminnan kehittäminen hanketoiminnan keinoin. Kehittämistoiminnassa näkyvät vahvasti kestävän kehityksen ja inhimillisyyden periaatteet.

Hanketoiminta on olennainen osa Kokkotyö-säätiön toimintaa. Säätiö on mukana hankkeissa, jotka toteuttavat säätiön ja yhteistyökumppaneiden tavoitteita luoda uutta ja mielekästä toimintaa ja palvelutuotantoa kohderyhmille ja tukevat säätiön omaa toimintaa.