TEAK

TEAK på svenska 

Yleisesti:

Kokkotyö-säätiöllä on yli 10 vuoden kokemus ammatillisen kuntoutuksen tuottamisesta kuntoutujille. Vuonna 2018 palvelu on auditoitu Kelan toimesta. TEAK-palvelu (Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus) on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille, joiden tavoitteena on siirtyä työelämään ja itsellä on halu selvittää toiveena olevan ammattialan soveltumista. Tukena kuntoutuksessa ovat yhteistyö- ja ammattitaitoiset sekä ammatillisten tavoitteiden edistämiseen ja keskittymiseen liittyvät työhönvalmentajat.

Palveluun voit hakeutua seuraavasti:

  • mikäli olet 16 – 29- vuotias nuori ja toimintakykysi on olennaisesti heikentynyt, sinulla on tällöin kaksi mahdollisuutta hakeutua palveluun;
    1. ilman lääketieteellistä selvitystä suullisella hakemuksella Kelalle tai
    2. lääkärin B-lausunnon ja kuntoutushakemuksen (KU 101 tai KU 101r) perusteella.
  • mikäli olet työikäinen aikuinen (29-vuotta täyttänyt), tällöin pyydät lääkäriltä B-lausunnon Kelan ammatillista kuntoutusta varten ja täytät kuntoutushakemuksen (KU 101 tai KU 101r) ja palautat molemmat paperit Kelaan.

Hakijana sinulla on valittavana kolme palvelulinjaa:

  • työkokeilu 60 pv
  • työhönvalmennus 60 – 180 pv
  • työkokeilu ja työhönvalmennus 120 pv – 240 pv. Tarkempia lisätietoja eri vaihtoehdoista saat Kelan tapaamisella.

Kuntoutuspäätöksen jälkeen työhönvalmentaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii aloituksesta. Kuntoutus alkaa myönnetyn palvelulinjan mukaisesti Kokkotyö-säätiön työpajalla, ulkopuolisessa työkokeilussa tai työharjoittelussa. Lisäksi, jos suunnittelet yrittäjyyttä tai ammatinharjoittamista, saat siihen myös tukea työhönvalmentajaltasi. Osassa palvelulinjoja sinulla on mahdollisuus hyödyntää Kokkotyö-säätiön työkokeilutiloja niin halutessasi. Kuntoutuspäiviä viikossa on 3 – 5 ja kuntoutuspäiviltä saat ruokaetuuden. Lisätietoja etuuksista ja TEAK-palvelusta.

Palvelua tuotetaan vuoden 2021 alusta Keski-Pohjanmaalla Kokkolan alueella ja Kaustisen seutukunnassa, ja ruotsinkielisenä palveluna Kokkolan seudun ruotsinkielisille asiakkaille. TEAK på svenska

Maria Kiiskilä
Työhönvalmentaja
Kokkola
znevn.xvvfxvyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 840 2968 / 050 431 4497

Tarja Lågland
Yksilö- ja työhönvalmentaja
Kokkola
gnewn.yntynaq@kokkotyo.fi
Puh. 050 434 9772